W dniu wczorajszym prestiżowa amerykańska organizacja zrzeszająca najlepszych reportażystów ślubnych na świecie – WPJA (www.wpja.com) opublikowała wyniki czwartej edycji ubiegłorocznego konkursu fotografii ślubnej. Miło mi poinformować, że jedno z moich zdjęć uplasowało się na 11 miejscu w kategorii „Kids (being kids)”. Serdeczne gratulacje dla pozostałych Polaków wyróżnionych w tej edycji.

Yesterday the prestigious American organization associating the best wedding reporters in the world WPJA published the results of the fourth edition of a wedding photography contest. I am glad to inform you that one of my photos took the eleven place in the category “Kids (being kids)”. Sincere congratulations to the rest of the awarded Polish people in this edition.