Niedawno prestiżowa amerykańska organizacja zrzeszająca najlepszych reportażystów ślubnych na świecie – WPJA (www.wpja.com) opublikowała listę TOP 100 za 2012 rok. Miło mi poinformować, że udało mi się na niej zaistnieć po raz trzeci.  Gratulacje dla pozostałych Polaków. Poniżej cała lista TOP 100.

Recently the prestigious American organisation associating the best wedding photojournalists in the world – the WPJA (www.wpja.com) has published the list of Top 100 for the year 2012. I am pleased to inform you, that iwas able to get there for the third time. Congratulations to the rest of the Poles. Below the entire list of TOP 100.