Miło mi poinformować, że w podsumowaniu dokonań prestiżowej amerykańskiej organizacji WPJA (www.wpja.com) za 2009 rok udało mi się zająć ex aequo 60 lokatę. Powiecie pewnie, że nie ma się z czego cieszyć. Sześćdziesiąta lokata i to ex aequo z 24 innymi fotografami to prawie taki sam sukces jak marzenie o miss world a wylądowanie w łóżku z jej brzydką, rozwiązłą koleżanką. Mnie to jednak cieszy,  mam bowiem świadomość, że są tysiące innych którzy mocno się starali, a którym nawet to się nie udało. Moja radość jest tym większa, iż członkiem WPJA jestem zaledwie od października 2009, co za tym idzie udział brałem tylko w części konkursów.  W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim parom, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Pragnę również złożyć szczere gratulacje Bartoszowi Jastalowi, Justynie Ortyl, Piotrowi Gajewskiemu, Dorocie Kaszubie, Marcinowi Łabędzkiemu oraz Wojciechowi Blindmanowi(jeśli komuś źle odmieniłem nazwisko to sorki) za to, że im również udało się wypracować pozycje na topowej liście oraz udowodnić, że Polska ma coś do powiedzenia w sprawie rozwoju fotografii ślubnej na świecie. Poniżej cała lista rankingowa.

I am happy to inform that I managed to get the 60th position in the resumé of the achievements of the prestigious American organization WPJA (www.wpja.com) for the year 2009. You might say that this is not a success. The 60th position and ex aequo with other 24 photographers is the same result as dreaming about the miss world. But still it satisfies me since I am aware of the fact that the thousands of other photographers tried hard but they didn’t succeed. My satisfaction is even greater that I have been a member of WPJA since October 2009,  and I have taken part only in some competitions. At this moment I would like to thank you all the couples without whom I would not gain a success. I also wish to sincerely congratulate Bartosz Jastal Justyna Ortyl, Piotr Gajewski, Dorota Kaszuba, Marcin Łabędzki and Wojciech Blindman (if I have missed somebody soz) that they also managed to earn the top positions and prove that Poland has its say in the world-wide wedding photography. Below I am attaching the whole ranking list.

Wojciech Marzec - fotografia ślubna